Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі ў 7 класе

У 2017/2018 навучальным годзе ў праграме па інфарматыцы адбыліся змены. Так, у 7 класе кантрольная работа ўпершыню за некалькі апошніх гадоў будзе праводзіцца па тэме “Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі”. У сувязі з гэтым прапануем прыкладны варыянт кантрольнай работы для навучэнцаў, якія вывучаюць вучэбны прадмет “Інфарматыка” на базавым узроўні, складзены ў адпаведнасці з патрабаваннямі вучэбнай праграмы і новым вучэбным дапаможнікам.

У сувязі з існуючай педагагічнай сітуацыяй на ўроках у сваёй установе адукацыі настаўнікі інфарматыкі могуць ускладняць ці спрашчаць прапанаваны варыянт кантрольнай работы, дапаўняючы сваімі заданнямі на адпаведных узроўнях.

Заданні складзены па ўзоры заданняў вучэбнага дапаможніка “Інфарматыка” для 7 класа з главы 3 “Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі”: каманды Робата [2, с.53], умовы [2, с.69], прыклад 9.7 [2, с.58], практыкаванне 4 [2, с.74], практыкаванне 1 [2, с.101] і іншых.

Прыкладны варыянт кантрольнай работы па тэме “Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі” ў 7 класе.

Варыянт 1

Узровень 1

Заданне 1. Суаднясіце каманды (умовы) для выканаўца Робата і іх дзеянне (сапраўднае выкананне ўмовы).

1 Right А Сапраўднае, калі злева ад Робата свабодна
2 Paint Б Сапраўднае, калі справа ад Робата сцяна
3 Down В Сапраўднае, калі ячэйка, у якой знаходзіцца Робат, не зафарбавана
4 FreeFromLeft Г Сапраўднае, калі ўнізе ад Робата свабодна
5 WallFromUp Д Зафарбоўвае бягучую клетку
6

 

FreeFromDown

 

Е

 

Перамяшчае Робата ўправа

 

7 WallFromRight Ж Перамяшчае Робата ўніз
8 CellIsFree І Сапраўднае, калі зверху ад Робата сцяна

Узровень 2

Заданне 2. Дайце азначэнне наступным паняццям:

а) алгарытмічная канструкцыя паўтарэнне…;

б) пераменная…

Прывядзіце прыклады значэнняў тыпу real (чатыры лікі).

Узровень 3

Заданне 3. Стварыце поле памерам 5х5 клетак. Пачатковае становішча Робата — цэнтр поля. Складзіце лінейны алгарытм, па якім Робат створыць выяву з зафарбаваных клетак.

Узровень 4

Заданне 4. Робат знаходзіцца на квадратным полі невядомага памеру. Пачатковае становішча Робата — цэнтр поля. Складзіце алгарытм, па якім Робат перамесціцца ў правы верхні вугал, а потым зафарбуе клеткі ўнізе па правым краі поля і злева па ніжнім.

Узровень 5

Заданне 5. Дадзены пераменныя k, x, z, b. Напішам праграму для вылічэння значэння арыфметычных выразаў:

Варыянт 2

Узровень 1

Заданне 1. Суаднясіце каманды (умовы) для выканаўца Робата і іх дзеянне (сапраўднае выкананне ўмовы).

1 Left А Сапраўднае, калі злева ад Робата сцяна
2 Paint Б Сапраўднае, калі ячэйка, у якой знаходзіцца Робат, зафарбавана
3 Up В Сапраўднае, калі ўверсе ад Робата свабодна
4 FreeFromRight Г Зафарбоўвае бягучую клетку
5 WallFromDown Д Перамяшчае Робата ўлева
6 FreeFromUp Е Перамяшчае Робата ўверх
7 WallFromLeft Ж Сапраўднае, калі справа ад Робата свабодна
8 CellIsPainted І Сапраўднае, калі знізу ад Робата сцяна

Узровень 2

Заданне 2. Дайце азначэнне наступным паняццям:

а) алгарытмічная канструкцыя галінаванне…;

б) пераменная…

Прывядзіце прыклады значэнняў тыпу integer (чатыры лікі).

Узровень 3

Заданне 3. Стварыце поле памерам 5х5 клетак. Пачатковае становішча Робата — цэнтр поля. Складзіце лінейны алгарытм, па якім Робат створыць выяву з зафарбаваных клетак.

Узровень 4

Заданне 4. Робат знаходзіцца на квадратным полі невядомага памеру. Пачатковае становішча Робата — цэнтр поля. Складзіце алгарытм, па якім Робат перамесціцца ў левы ніжні вугал, а потым зафарбуе клеткі зверху па левым краі поля і справа па верхнім.

Узровень 5

Заданне 5. Дадзены пераменныя n, x, z, y. Напішам праграму для вылічэння значэння арыфметычных выразаў:

Вераніка СТАШЭНКА,
настаўніца інфарматыкі сярэдняй школы № 5 Гродна,
настаўнік-метадыст, магістр педагагічных навук.