Дыстанцыйны “партфель”

- 14:13Партфоліа

Выкарыстанне разнастайных інтэрнэт­сэрвісаў, інтэрактыўных анлайн­модуляў, адукацыйных інтэрнэт­платформ з’яўляецца сродкам не толькі павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу, але і фарміравання карыстальніцкіх лічбавых кампетэнцый.

Як настаўнік англійскай мовы лічу адукацыйныя платформы адным з найбольш зручных спосабаў арганізацыі і структуравання сумеснай дзейнасці настаўніка і навучэнца. Усе адукацыйныя анлайн-платформы аб’ядноўваюць аднолькавыя задачы, розніца толькі ў інфармацыйным напаўненні і выбары метадаў выкладання. Многія з іх арганізаваны па прынцыпе педагагічнай тэхналогіі “Партфоліа”.

“Партфоліа” ўяўляе сабой працэс арганізацыі работы з навучэнцамі і адначасова сістэму дэманстрацыі вынікаў, аналізу, ацэнкі і самаацэнкі выкананых заданняў. Сабраныя матэрыялы дазваляюць бачыць дасягненні навучэнцаў, іх прагрэс, спосабы камунікацыі і актыўнасць на ўсіх этапах навучання. Таму педагог, выкарыстоўваючы ўласны стыль выкладання ў рамках адукацыйных інтэрнэт-платформ, распрацоўвае сваю мадэль узаемадзеяння з навучэнцамі і арганізуе сумесную дзейнасць, абмен інфармацыяй і творчымі ідэямі праз іх дыстанцыйныя партфоліа.

Сярод існуючых адукацыйных праектаў на базе інтэрнэт-платформ хачу вылучыць платформы Seesaw (https://web.seesaw.me) і Nearpod (https://nearpod.com), якія выкарыстоўваю ў сваёй рабоце. Існуючыя на гэтых платформах інтэрактыўныя модулі ўяўляюць сабой узаемазвязаныя “партфелі” з магчымасцю выкарыстання табліц, макетаў, гіперспасылак, прэзентацый і іншых інтэрнэт-рэсурсаў. Платформы добра падыходзяць для кіравання класамі, ацэнкамі і дамашнім заданнем.

Арганізацыя навучання адбываецца на аснове створанага акаўнта ці існуючага акаўнта Google. Стварыць клас можна вельмі лёгка праз код доступу, які настаўнік перасылае сваім вучням. У акаўнце Seesaw існуе магчымасць пераносу класаў з адной платформы на іншую, што з’яўляецца плюсам для арганізацыі ўжо наяўнага класа на іншым інтэрнэт-рэсурсе. Гэтая віртуальная адукацыйная пляцоўка дазваляе бачыць вучэбную дзейнасць школьнікаў, іх прагрэс, выкананне ці невыкананне заданняў, дае магчымасць задаваць лімітаваныя часам заданні, з дапамогай якіх у навучэнцаў развіваюцца ўменні самаарганізацыі і самакантролю. Я як педагог магу пакі­даць каментарыі ці рэкамендацыі па кожнай рабоце навучэнца. Бацькі могуць стварыць уліковы запіс для ўзаемаабмену інфармацыяй і кантактавання з педагогам. Існуючыя інструменты для творчасці дазваляюць вучням выконваць заданні з пункту гледжання ўласнага бачання, праяўляць крэатыўнасць. Такім чынам, улічваюцца індывідуальныя асаблівасці дзяцей пры выкананні ўсіх вучэбных заданняў. Магчы­масць даба­віць фота, галасавое паведамленне, малюнак, дыяграму, медыяфайл ро­біць работу вучня яшчэ больш персаніфікаванай. Таксама існуе магчымасць карэкцыі работы навучэнца ў рэжыме рэальнага часу.

Платформа Nearpod прапануе вялікі спектр інтэрактыўных урокаў і відэа, а таксама магчымасць стварыць свой прадукт і падзяліцца ім з супольнасцю. Медыйныя сродкі навучання аб’яднаны з інфармацыйнымі слайдамі. Настаўнік можа лёгка імпартаваць медыя, інтэграваць іх з Zoom і право­дзіць заняткі з навучэнцамі, якія не могуць прысутні­чаць на ўроку. Ёсць магчы­масць гейміфікацыі інфармацыі для больш даступнага ўспрымання. Выдатнай, на мой погляд, магчымасцю на Nearpod з’яўляецца выкарыстанне VR-відэа, калі пры наяўнасці тэхнічных сродкаў навучэнцы здзяй­сняюць віртуальную 3D-экскурсію ў любы куток свету. У вучнёўскіх “партфелях” можна ўбачыць вынікі кожнага пройдзенага этапу ўрока, ці то гэта разважанне, ці то маляванне, рэфлексія. Навучэнцам прапануецца вялікі набор спосабаў і сродкаў для самавыяўлення і дэманстрацыі асабістых дасягненняў.

Паколькі ў цэнтры ўсёй адукацыйнай сістэмы знаходзіцца асоба дзіцяці, выкарыстанне адукацыйных інтэрнэт-платформ можа служыць базай для развіцця ўменняў аналізу, сінтэзу, крытычнага мыслення. Ужыванне асобасна арыентаванага падыходу стварае ўмовы для паспяховага навучання і развіцця асобы, яе самарэалізацыі ў розных відах дзейнасці.

Наталля ЕЎСІКАВА,
настаўніца англійскай мовысярэдняй школы № 59 Гомеля.