Экспрэс-прыёмы падвядзення вынікаў урока

Згодна з класічнай структурай урока ў канцы заняткаў абавязкова праводзіцца падвядзенне вынікаў. Інакш кажучы, гэта тыя высновы, якія робяць вучні пасля сваёй дзейнасці ў ходзе вывучэння тэмы. Каб гэты этап не ператварыўся ў сухое шаблоннае падсумоўванне і не зацягваў час, мэтазгодна выкарыстоўваць займальныя экспрэс-прыёмы падвядзення вынікаў. Разгледзім некаторыя з іх на прыкладзе ўрокаў беларускай літаратуры.