Лепшы кіраўнік студэнтаў

Дацэнт кафедры глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм геаграфічнага факультэта БДУ Дзмітрый Курловіч нядаўна прызнаны пераможцам конкурсу і ўладальнікам прэміі “Лепшы арганізатар навукова-даследчай работы студэнтаў і аспірантаў БДУ”. У конкурснай барацьбе ён стаў лепшым сярод 28 прэтэндэнтаў.

Студэнты і аспіранты кафедры глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм і студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя “ГІС-лабараторыя” пад кіраўніцтвам Дзмітрыя Курловіча з 2012 па 2014 год (перыяд, які ўзяло пад увагу журы конкурсу) удзельнічалі ў выкананні 13 навукова-даследчых работ, зрабілі 165 дакладаў на навуковых канферэнцыях (у тым ліку 60 дакладаў на канферэнцыях міжнароднага ўзроўню), падрыхтавалі 125 навуковых публікацый (у тым ліку 1 навуковы дапаможнік, 13 артыкулаў у выданнях, якія ўключаны ў пералік ВАК), прадставілі на конкурсы 53 навуковыя работы (дыпломамі I ступені ўзнагароджаны 10 работ, II ступені — 9 работ, III ступені — таксама 9 работ), падрыхтавалі 6 актаў укаранення вынікаў навукова-даследчых работ у вытворчасць і 2 акты — у вучэбны працэс.
Дзмітрый Міраслававіч кіруе навукова-даследчай работай студэнтаў кафедры глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм з 2008 года. Ён з’яўляецца кіраўніком міжкафедральнай студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “ГІС-лабараторыя”. Дарэчы, у 2013 і 2014 гадах яна была прызнана пераможцай у намінацыі “Лепшая студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя БДУ”. У мінулым годзе “ГІС-лабараторыя” была рэкамендавана саветам БДУ для заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.
Менавіта Дзмітрый Курловіч вызначае тэматыку навуковых даследаванняў студэнтаў кафедры і студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі геаграфічнага факультэта, штогод складае план іх работы, ажыццяўляе кансультаванне і метадычнае кіраўніцтва індывідуальных даследаванняў студэнтаў і шэрага навукова-даследчых работ, аказвае дапамогу ў асваенні студэнтамі і аспірантамі сучасных навуковых метадаў, ажыццяўляе кантроль за ходам і якасцю іх выканання.
Навуковыя работы студэнтаў кафедры глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм адпавядаюць прыярытэтным кірункам даследаванняў не толькі на геаграфічным факультэце БДУ, але і ў краіне. Напрыклад, студэнты бяруцца даследаваць глебы і землі асобных частак Беларусі, вызначаюць геахімічныя асаблівасці ландшафтаў, праводзяць ГІС-аналіз і
3D-мадэляванне прыродных і антрапагенных ландшафтаў і іх кампанентаў, выкарыстоўваюць геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы (ГІС) і даныя дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі для картаграфавання прыродных рэсурсаў, тым самым ствараючы гарадскі і зямельны кадастр.
Дзмітрый Міраслававіч лічыць, што работа студэнтаў у асяроддзі ГІС не толькі цікавая з навуковага пункту гледжання, яе можна прымяніць і ў любой іншай галіне. Транспарт, лагістыка, маніторынг надзвычайных сітуацый — усюды запатрабаваны геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы.
Дзмітрый Курловіч у свой час стаў ініцыятарам правядзення конкурсаў геаграфічных інфармацыйных праектаў студэнтаў і аспірантаў усіх устаноў вышэйшай адукацыі нашай краіны, якія праходзяць у БДУ ў рамках штогадовага святкавання Міжнароднага дня геаграфічных інфармацыйных сістэм (ГІС). Дзмітрый Міраслававіч каардынуе работу рэдакцыйнай камісіі зборніка матэрыялаў студэнтаў і аспірантаў, якія ўдзельнічалі ў гэтым мерапрыемстве, а таксама рыхтуе гэтыя матэрыялы для электроннай бібліятэкі БДУ. Такую дзейнасць кіраўніцтва геаграфічнага факультэта расцэньвае як новую форму арганізацыі і стымулявання навукова-даследчай работы студэнтаў.
У мінулым годзе Дзмітрый Курловіч выступіў на Рэспубліканскім семінары-нарадзе з дакладам “Арганізацыя работы з адоранай моладдзю”. Адоранай моладдзю Дзмітрый Курловіч якраз лічыць студэнтаў, з якімі ў сваёй выкладчыцкай дзейнасці сустракаецца кожны дзень.

Ганна ЛАГУН.