Нястомны пошук як педагагічнае крэда

Як вынайсці формулу поспеху сучаснай установы адукацыі? Толькі праз эфектыўнае, дзейснае кіраўніцтва педагагічным калектывам, праз павагу, глыбокае разуменне сваіх калег, праз уласны прыклад самаадданасці справе. “Вельмі важна ў наш час весці калектыў за сабой, умець прыняць на сябе адказнасць за адпаведнасць дзейнасці ўстановы сучасным сацыяльным патрабаванням. Менавіта таму кіраўнік павінен не толькі ведаць нарматыўныя дакументы, асновы педагогікі і псіхалогіі, але і мець інавацыйнае мысленне, валодаць сучаснымі педагагічнымі тэхналогіямі, быць мабільным, энергічным і мэтанакіраваным”, — лічыць загадчык спецыяльнага ясляў-сада для дзяцей з парушэннем зроку № 19 Мінска Віялета Леанідаўна Какорына.

Яна — таленавіты педагог і кіраўнік, ідэйны лідар калектыву, менеджар адукацыйнага працэсу, здольны прадуцыраваць актуальныя ідэі і знаходзіць сродкі для іх рэалізацыі. Віялета Леанідаўна не баіцца смелых ініцыятыў. З энту­зіязмам ідзе да пастаўленых мэт, умее натхняць калег. Аптымізм, камунікабельнасць, спагадлі­васць — менавіта гэтыя якасці дазваляюць ёй дасягаць поспехаў ва ўсіх пачынаннях, бачыць перспектывы развіцця ўстановы адукацыі.

Віялета Леанідаўна ўкладвае душу ў сваю працу, робіць усё неабходнае, каб у дзіцячым садку для дзяцей, якім патрабуецца спецыяль­ная адукацыя, былі створаны аптымальныя ўмовы, што садзейнічаюць іх паспяховаму развіццю, навучанню і выхаванню. Адмет­насць працы з дзецьмі з парушэннем зроку заключаецца ў тым, што яны не маюць рэальных уяўленняў аб прадметах і з’явах і могуць стварыць аб’ектыўную карціну навакольнага свету толькі з дапамогай дарослага. Таму дзейнасць педагогаў накіравана на раннюю кампенсацыю і карэкцыю адхіленняў у развіцці дашкольнікаў, ажыццяўленне лячэбна-аздараўленчай работы па выпраўленні зроку, паспяховую падрыхтоўку да навучання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Загадчык разам з калегамі прыйшлі да высновы, што выкарыстанне мультымедыйных сродкаў адкрывае выхаванцам доступ да нетрадыцыйных крыніц інфармацыі, спрыяе рэалізацыі прынцыпова новых форм і метадаў, дазваляе значна павысіць якасць навучання за кошт індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі, сфарміраваць асобасныя, метапрадметныя і прадметныя кампетэнцыі. Віялета Леанідаўна адзначае, што важнае значэнне мае планамернае спалучэнне лячэбна-аздараўленчай і карэкцыйна-педагагічнай работы, захаванне пераемнасці ў дзейнасці ўсіх службаў установы адукацыі, супрацоўніцтва з сем’ямі выхаванцаў.

За гады працы загадчыкам В.Л.Какорына праявіла сябе як умелы, кампетэнтны, спагадлівы кіраўнік, верны сваім абавязкам, заўсёды ўважлівы да людзей, дзелавіты, працаздольны. Дзякуючы правільна арга­нізаванаму кіраўніцтву, адкрытасці да супрацоўніцтва ўстанова адукацыі за кароткі час станоўча зарэкамендавала сябе на адукацыйнай прасторы не толькі раёна, але і ўсёй краіны. Па выніках працы за 2017 год спецыяльны яслі-сад для дзяцей з парушэннем зроку № 19 Мінска заняў 1-е месца ў гарадскім і 2-е ў рэспубліканскім конкурсе “Лепшая ўстанова спецыяльнай адукацыі” і быў занесены на Дошку гонару Савецкага раёна Мінска. У 2018/2019 навучальным годзе калектыў установы паспяхова працаваў над рэалізацыяй рэспублікан­скага эксперыментальнага праекта “Апрабацыя праграмна-метадычнага забеспячэння зместу дашкольнай адукацыі дзяцей з парушэннямі зроку”. У 2018 годзе адукацыйны праект “Фарміраванне зрокавага ўспрымання ў дзяцей 5—6-гадовага ўзрос­ту з парушэннямі зроку сродкамі мультымедыйных тэхналогій” атрымаў грант Мінгарвыканкама. Усе гэтыя дасягненні з’яўляюцца вынікам плённай мэтанакіраванай працы не толькі педагогаў ясляў-сада, але і загадчыка — Віялеты Леанідаўны Какорынай.

В.Л.Какорына неаднаразова прадстаўляла вопыт сваёй работы на навукова-практычных канферэнцыях, семінарах і ў педагагічных СМІ. Пры яе падтрымцы на базе спецыяльнага ясляў-сада для дзяцей з парушэннем зроку № 19 Мінска створаны філіял кафедры карэкцыйна-развіццёвых тэхналогій Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ імя Максіма Танка. У 2018 годзе Віялета Леа­нідаўна Какорына стала пераможцай гарадскога конкурсу “Вопыт і ініцыятыва педагогаў — рэсурс адукацыі сталіцы” ў намінацыі “Лепшы вопыт у сістэме спецыяльнай адукацыі і аказання псіхалагічнай дапамогі”.

У асобе загадчыка цудоўна спалучаюцца якасці таленавітага адмі­ністратара, вопытнага педагога і выдатнага дыпламата. Віялета Леа­нідаўна ўмела наладжвае кантакты з бацькамі выхаванцаў, спонсарамі, прыцягвае іх да сумеснага вырашэння надзённых задач па ўдасканаленні вонкавага афармлення ўстановы адукацыі і стварэння камфортных умоў для развіцця і выхавання дзяцей.

Высокі ўзровень кваліфікацыі, эрудыцыя і кампетэнтнасць дазволілі В.Л.Какорынай стварыць калектыў аднадумцаў, у якім высока цэняцца прафесіяналізм і твор­часць, ініцыятыва і індывідуальнасць. Яе стыль кіравання характарызуецца дэмакратычнасцю, добразычлівасцю і ў той жа час патрабавальнасцю і справядлівасцю. Глыбокае веданне спецыфікі работы з дзецьмі з парушэннямі зроку, імкненне да інавацый дапамагаюць загадчыку свядома і адказна выбіраць прыярытэтныя напрамкі дзейнасці ўстановы адукацыі. Менавіта ва ўменні Віялеты Леанідаўны правільна вызначаць стратэгічныя мэты развіцця, каардынаваць і аб’ядноўваць намаганні ўсяго калектыву і заключаецца сакрэт поспеху спецыяльнага ясляў-сада для дзяцей з парушэннем зроку № 19 Мінска. “У дзіцячым садку склалася добрая традыцыя: мы заў­сёды імкнёмся перамагаць. Можна сказаць, што мы — максімалісты. А як жа інакш? Калі хочаш дасягнуць пастаўленай мэты, то аднаго жадання мала. Трэба пастаянна праца­ваць, знаходзіцца ў няспынным пошуку, быць псіхалагічна ўстойлівым — і тады ўсё атрымаецца!” — сцвяр­джае загадчык. Віялета Леанідаўна Какорына пераканана: калі чалавек упэўнена ідзе да сваёй мары, шчыра адданы агульнай справе, прыкладае максімальныя намаганні для дасягнення пастаўленай мэты, то ў яго ўсё атрымаецца.

Святлана ФАМІЧОВА.