Інфармацыйныя арыенціры

На працягу многіх стагоддзяў пісьменным чалавекам лічыўся той, хто ўмеў чытаць і пісаць. Аднак сучаснае грамадства патрабуе ад нас і іншых уменняў. Акрамя традыцыйных сродкаў масавай інфармацыі (тэле...

Камп’ютарныя дзеткі, або Як вучыць сучаснага школьніка?...

Нашу эпоху даследчыкі называюць па-рознаму: постіндустрыяльнае грамадства, інфармацыйная эпоха, глабалізацыя. Але, як бы ні называлася сучаснае грамадства, бясспрэчна адно: мы жывём у свеце медыя, у ...

Медыяадукацыя на ўроках гісторыі і грамадазнаўства...

Магчымасці фарміравання медыяграматнасці навучэнцаў, структура ўрокаў гісторыі з выкарыстаннем медыятэкстаў, сацыяльныя медыя ў практыцы работы настаўнікаў былі разгледжаны на рэспубліканскім семінар...

Падарожжа па медыяпрасторы з інфармацыйным навігатарам...

Вандраваць па медыясцяжынках сучасныя дзеці пачынаюць вельмі рана. Крок за крокам з цікаўным агеньчыкам у вачах яны, як умеюць, спасцігаюць інфармацыю тэлебачання, радыё, перыядычнага друку, захапляю...

Пад крытычным вуглом

Да любых медыяпаведамленняў ставіцца крытычна і разумець значнасць медыя ў жыцці грамадства — менавіта гэтаму навучаюць дзяцей у шведскіх школах. Якім чынам гэта робяць шведскія настаўнікі, мы даведа...

Компас у свеце слоў і вобразаў

Хто лічыць, што “чацвёртая ўлада” — гэта толькі прыгожая метафара ў адносінах да медыя (СМІ), той недаацэньвае або нават не ўяўляе яе рэальны ўплыў на нашы думкі, пачуцці і дзеянні, на фарміраванне н...

Правадыр па медыя

У 13 сярэдніх агульнаадукацыйных установах 1 верасня стартаваў інавацыйны праект па ўкараненні мадэлі медыяадукацыі ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу пры дапамозе развіцця крытычнага мыслення. Аб акту...