Вазьму твой боль

Гэта толькі на першы погляд быць добрым лёгка. Але ў чым заключаецца сапраўдная дабрыня? Ва ўменні спачуваць, суперажываць і, галоўнае, дапамагаць. Дапамагаць правільна і своечасова. Менавіта правіль...