Па правілах Грамацея

Сёння адной з галоўных задач навучання ў пачатковай школе з’яўляецца развіццё вуснай і пісьмовай мовы і фарміраванне арфаэпічных, арфаграфічных і пунктуацыйных уменняў і навыкаў малодшых школьнікаў. ...

Пазбіраем соты, або Логіка-сэнсавае мадэляванне пры рабоце з тэкстам...

Важнай задачай настаўніка пачатковай школы з’яўляецца навучанне школьнікаў уменню візуалізаваць інфармацыю, якая атрымліваецца, пры дапамозе графічных мадэлей, звязваць атрыманую інфармацыю ў цэласну...

Украіна: зацверджана праграма тэсціравання для настаўнікаў пачатковай ...

Міністэрства адукацыі і навукі зацвердзіла праграму незалежнага тэсціравання прафесійных ведаў і ўменняў настаўнікаў пачатковай школы. Адпаведны загад падпісаны міністрам Ліліяй Грыневіч. Праграма пр...

Прадметны тыдзень у школе

Адзін са сродкаў прышчаплення любові і ўвагі да школьных прадметаў — правядзенне прадметных тыдняў. Тыдзень літаратурнага чытання традыцыйна стаў часткай вучэбнай і пазаўрочнай дзейнасці ў нашай школ...

Каб карані не высыхалі…

Як жыве польская школа, дзе вывучаюць беларускую мову Мая сённяшняя суразмоўніца — дырэктар пачатковай школы з дадатковым навучаннем беларускай мове ў гміне Орля (Падляшскае ваяводства Польшчы) Марыя...

Настаўнік і вучні растуць разам

Пачатковая школа — своеасаблівы падмурак. Ад таго, наколькі ён будзе трывалы, залежаць далейшае паспяховае навучанне, самавызначэнне і паўнавартасная сацыялізацыя вучняў. Органы кіравання адукацыяй Д...

Фестываль патрыятычнай песні

Патрыятычнае выхаванне — адна з актуальных і складаных праблем, якая павінна вырашацца сёння ўсімі, хто мае дачыненне да дзяцей. Што мы закладзём у душу дзіцяці цяпер, выявіцца пазней, стане яго і на...

Са старэйшых у самыя маленькія — без праблем...

Адаптацыя навучэнцаў 5-х класаў Адзін з самых складаных перыядаў школьнага жыцця — пераход навучэнцаў з пачатковай школы ў сярэдняе звяно. Праблема адаптацыі да навучання ў сярэдняй школе ўяўляе сабо...

Cучасныя матывы на нямецкай мове

Пастаянна павышаць матывацыю да вывучэння замежнай мовы, кожны ўрок ператвараць у цікавае здабыванне ведаў і спадзявацца, што гэты прадмет будзе адным з любімых у школе, — такой бачыцца мне задача су...

Праз праектныя задачы да ўмення дзейнічаць у нестандартнай сітуацыі...

Мяняецца час, мяняецца свет, мяняюцца і нашы дзеці. Яны становяцца больш разняволенымі, свабодна думаючымі, не схільнымі да шаблонаў, з магчымасцямі атрымліваць інфармацыю з самых разнастайных крыніц...

Раскрыць патэнцыял кожнага

Першы клас, пачатковая школа — адзін з найважнейшых этапаў у жыцці кожнага дзіцяці. У гэты перыяд навучання педагогам асабліва важна не проста сфарміраваць у дзяцей падмурак ведаў для наступнай школь...

Адкрылі абноўленую школу

У райцэнтры Дрыбіне пасля маштабнай рэканструкцыі адкрылі будынак пачатковай школы. Як паведаміла начальнік мясцовага аддзела адукацыі, спорту і турызму Марына Панчанка, Дрыбінская сярэдняя школа скл...

“Рукзачок” — усё O’К!

Нядаўна споўнілася 10 гадоў дзіцячаму пазнавальна-гульнявому часопісу “Рукзачок”. “Добры часопіс можа істотна павысіць пазнавальную цікавасць дзіцяці, заахвоціць яго да пошуку дадатковай інфармацыі, ...

Спрыяльны мікраклімат, індывідуальны падыход, сітуацыя поспеху...

У сярэдняй школе № 111 Ленінскага раёна Мінска адбылося пасяджэнне гарадской педагагічнай майстэрні на тэму “Педагагічная падтрымка навучэнца пачатковай школы як умова паспяховага асобаснага развіцця...