Для выяўлення шахматных талентаў

У сучасных умовах усё большую актуальнасць набывае варыятыўная частка зместу адукацыі, мэта якой — забеспячэнне развіцця асобы вучня з улікам яго захапленняў і схільнасцей. Адным з эфектыўных спосаба...