Напаўняючы думкі сэнсам, а сузіранне паняццямі...

Майстар-клас Тэма: выкарыстанне відэаматэрыялаў і сістэмы заданняў да іх на ўроках гісторыі для павышэння ўзроўню пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў. Мэта: павышэнне кампетэнтнасці слухачоў майстар-к...

Развіваем маналагічнае маўленне вучняў з дапамогай мультымедыйных прэз...

— Актуальнасць выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій на ўроках замежнай мовы відавочная, — гаворыць настаўніца англійскай мовы Таццяна Юр’еўна Губарэвіч з сярэдняй школы № 20 імя Героя ...

Літаратурны салон

9 лістапада 2018 года споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння Івана Сяргеевіча Тургенева, вялікага рускага пісьменніка-рэаліста, паэта, публіцыста, драматурга, перакладчыка. Улічваючы вялікае значэнне ...

Чаму экспедыцыю палярнікаў загубіла ежа?...

Кейс-метад на ўроках біялогіі У школьным і звычайным жыцці дзеці сустракаюцца са многімі праблемамі і не заўсёды гатовы да іх. Па сутнасці, праблема — гэта сітуацыя, якая патрабуе аналізу і вырашэння...

Што і навошта засвойваць навучэнцам на ўроку...

Выкарыстанне стратэгіі актыўнай ацэнкі на занятках па біялогіі “Навошта вучыць?” — гэта, напэўна, адзін з самых незразумелых момантаў у школьным жыцці нашых навучэнцаў. Такое пытанне ставіць у тупік ...

Внеклассное мероприятие ко Дню матери...

«Пусть всегда будет мама!» Цели: способствовать формированию навыков самовыражения; прививать учащимся уважение к письмам как проявлению эпистолярного творчества; воспитывать чувство сопричастности с...

Каб сорак пяць хвілін не прайшлі дарма...

Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці на ўроках гісторыі ў 5 класе Кожны настаўнік хоча, каб яго ўрокі былі цікавымі, займальнымі і запамінальнымі. Пачынаючы работу з пяцікласнікамі, паставіла задачу не...

Квесты на ўроку і ў пазакласнай рабоце...

Навучанне замежнай мове без сучасных тэхналогій уявіць практычна немагчыма. Каб паказаць усю важнасць валодання англійскай мовай, зацікавіць навучэнцаў і зрабіць урокі больш эфектыўнымі, настаўнікам ...

Урок да дня ведаў 2018 г.

Тэма: “Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…” (9—11 класы) Мэты ўрока: спрыяць фарміраванню ў навучэнцаў актыўнай  грамадзянскай пазіцыі, каштоўнасных адносін да гісторыі і культуры роднага краю, пачуцця...

Кейс-метад для рознаўзроставага ўрока...

Як зрабіць так, каб кожны новы ўрок стаў прыступкай у ведах і развіцці вучня? Значыць, урок павінен быць сучасным. Што значыць сучасны ўрок? Гэта і цалкам новы, і такі, што не страчвае сувязі з мінул...

Дыскусія на ўроку замежнай мовы

Для развіцця камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнцаў, фарміравання навыкаў публічнага выступлення, навыкаў дыялагічнага і маналагічнага маўлення пры навучанні замежнай мове мэтазгодна выкарыстоўваць ро...

Для матывацыі навучання — сэрвісы Web 2.0...

Выкарыстанне інтэрнэт-рэсурсаў на ўроках замежнай мовы, на мой погляд, павышае матывацыю і пазнавальную актыўнасць вучняў, пашырае іх кругагляд і дазваляе прымяніць навучанне ва ўзаемадзеянні. Пры гэ...

Я б у настаўніцтва пайшоў…

У сярэдняй школе № 2 Смаргоні прайшоў урок для будучых педагогаў “Я б у настаўніцтва пайшоў…” Праводзілі ўрок для будучых педагогаў, сённяшніх вучняў 10 педагагічнага класа, настаўнікі-ветэраны...

Ад самастойнай вучэбнай дзейнасці — да актывізацыі мыслення...

Урокі гісторыі адыгрываюць важную ролю ў фарміраванні светапогляду вучняў. Кожны педагог задумваецца над тым, як зрабіць заняткі найбольш эфектыўнымі. Вырашыць гэтую праблему дапамагаюць розныя метад...

Усё пачынаецца з казкі

Казка — неразлучны спадарожнік дзяцінства. Яна ўваходзіць у жыццё дзіцяці з самага ранняга ўзросту, суправаджае на працягу ўсяго дзяцінства і застаецца з чалавекам на ўсё жыццё. З казкі пачынаецца яг...

Бросим природе спасательный круг

Экологическое воспитание. Что это такое? Прежде всего — расширение знаний об окружающем мире, воспитание любви к природе. А еще это воспитание человечности, доброты, ответственного отношения к своим ...