Украіна: як будуць ацэньваць работу ў школе

Дзяржаўнай службай якасці адукацыі зацверджана методыка экспертнага ацэньвання прафесійных кампетэнцый удзельнікаў сертыфікацыі.

Методыка прызначана для правядзення экспертнага ацэньвання прафесійных кампетэнцый настаўнікаў — удзельнікаў сертыфікацыі шляхам вывучэння практычнага вопыту іх работы.

Методыка ўключае 5 крытэрыяў, якія раскрываюцца праз 20 паказчыкаў і апісанне метадаў збору інфармацыі экспертамі.

Плануецца, што для ацэньвання прафесійнай дзейнасці ўдзельніка сертыфікацыі можа выкарыстоўвацца ад 1 да 4 метадаў збору інфармацыі: назіранне падчас урокаў, назіранне на перапынках, інтэрв’ю з удзельнікам сертыфікацыі, дырэктарам і намеснікам дырэктара навучальнай установы, у якой працуе ўдзельнік сертыфікацыі. Пры гэтым інтэрв’ю з дырэктарам і яго намеснікам не можа быць адзіным метадам збору інфармацыі для экспертнага ацэньвання. Працягласць інтэрв’ю не павінна перавышаць 40 мінут.

Экспертнае ацэньванне ўдзельніка сертыфікацыі будзе ажыццяўляцца па 5 крытэрыях: здольнасць планаваць і рэалізоўваць адукацыйны працэс на аснове асобасна арыентаванага і кампетэнтнаснага падыходаў; здольнасц­ь ажыццяўляць працэс навучання, выхавання і развіцця вучняў, асновай якога з’яўляецца павага правоў чалавека, патрыятызм, дэмакратычныя і іншыя агульначалавечыя каштоўнасці; здольнасць ствараць бяспечнае і псіхалагічна камфортнае адукацыйнае асяроддзе; здольнасць наладжваць і падтрымліваць партнёрскія адносіны з сем’ямі вучняў; здольнасць да пастаяннага прафесійнага развіцця, самаацэньвання і рэфлексіі.

Агульная ацэнка будзе вызначацца як сума балаў па ўсіх крытэрыях. Найменшая агульная сума балаў, якую можа атрымаць удзельнік сертыфікацыі па выніках экспертнага ацэньвання, складае 40 балаў, максімальная — 120 балаў.

Як вядома, экспертнае ацэньванне дзейнасці настаўніка на месцы таго працы з’яўляецца адным з абавязковых элементаў сертыфікацыі педагагічных работнікаў. Акрамя таго, сертыфікацыя будзе ўключаць знешняе незалежнае ацэньванне (тэсціраванне) настаўніка і стварэнне ім спецыяльнага электроннага партфоліа.

Уладальнікі сертыфіката атрымаюць штомесячную даплату ў памеры 20% службовага акладу прапарцыянальна аб’ёму педагагічнай нагрузкі на працягу трох гадоў яго дзеяння.