Вучэбна-выхаваўчы патэнцыял драматызацыі

Драматызацыя вучэбнай дзейнасці стымулюе ўяўленне і абуджае пачуцці дзяцей, натхняе іх выконваць розныя ролі, ператвараючы вывучэнне замежнай мовы ў прыемны занятак. Выкарыстоўваю драматызацыю на ўроках пры мадэляванні сітуацый зносін у сацыяльна-бытавой, вучэбна-працоўнай, сацыяльна-культурнай і сацыяльна-пазнавальнай сферах. Звяртаюся да драматызацыі і ў пазаўрочнай дзейнасці. Усё гэта дазваляе фарміраваць у навучэнцаў навыкі свабоднага моўнага самавыяўлення. Не варта недаацэньваць і выхаваўчы патэнцыял драматызацыі, якая дапамагае фарміраваць у дзяцей павагу і цікавасць да іншай культуры і народаў, культуру зносін, матывацыю да пазнавальнай дзейнасці і інш. Дзякуючы тэатралізаваным пастаноўкам, у навучэнцаў не толькі ўдасканальваюцца моўныя ўменні і навыкі, але і паглыбляюцца веды па прадмеце.

Штогод на Ляхавіччыне прахо­дзіць раённы фестываль тэатральных калектываў на замежнай мове, у якім актыўна ўдзельнічаюць і нашы гімназісты. Тэмы пастановак адпавядаюць узроставым асаблівасцям вучняў, маюць культуралагічную каштоўнасць, улічваюць інтарэсы ўдзельнікаў акцёрскай трупы і раскрываюць творчыя здольнасці дзяцей. Дзякуючы мэтанакіраванай рабоце нашых педагогаў і юных акцёраў, гімназія вельмі паспяхова ўдзельнічае ў раённым фестывалі. Сёлета тэатральны калектыў установы падрыхтаваў пастаноўку Buzzy-Wuzzy Fly па матывах вядомай казкі К.Чукоўскага “Муха-Цакатуха”. Вучні разам са мной перакладалі гэты вершаваны твор, прыдумвалі вобразы, падбіралі музыку і выраблялі неабходны рэквізіт. У выніку атрымалася цікавая, вясёлая і пазітыўная пастаноўка. Прапануем азнаёміцца з яе сцэнарыем.

Buzzy-Wuzzy Fly

Персанажы:

Муха (Fly)

2 Клапы (2 Fleas)

Пчала (Bee)

2 Матылі (2 Butterflies)

2 Божыя кароўкі (2 Ladybugs)

Павук (Spider)

Камар (Mosquito)

Трэк 1. Гучыць музыка з кінафільма “Мэры Попінс” (“Леди-совершенство”). З кветкі з’яўляецца Муха, танцуе і спявае.

I’m a Buzzy-Wuzzy Fly.

I’m flying in the sky.

Once I went along the pond

And I found 1 pound.

Then I went to the bazar

And I bought a samovar.

Трэк 2. Гучыць музыка па матыве рускай народнай песні “Валёнкі”. Муха спявае і танцуе з самаварам.

I have got a samovar

And I’m very happy.

You can have a cup of tea

At my birthday party.

Samovar, samovar,

Оuh, my dear samovar,

Samovar, samovar,

you’re shining like a star.

Today I have a birthday party.

My friends, come to my place!

Come to my place, be happy with me!

(Склікае гасцей.)

I invite you all to tea!

Трэк 3. Гучыць музыка з мультфільма “Брэменскія музыканты” (“Мы к вам заехали на час”). Клапы-рокеры танцуюць з гітарамі і спяваюць.

Fleas:

We are jolly flock of fleas

Brought you boots.

Wear them, please!

The boots have golden clasps —

What beautiful they are!

Buzzy-Wuzzy Fly:

Guests, come here!

I’m glad to see you.

(Запрашае сесці за стол.)

Трэк 4. Гучыць музыка з мультфільма “Пчала Мая”. Пчала танцуе з бочачкай мёду і спявае.

Bee:

Oh my little girl and this is honey…

Be happy and always funny!

Buzzy-Wuzzy Fly:

Thanks, my dear bee!

Take your place!

Трэк 5. Гучыць музыка з тэлепраграмыУ свеце жывёл”. Матылі танцуюць з кветкамі і спяваюць.

We are beautiful Butterflies,

Happy birthday, dear fly!

We are beautiful Butterflies

We are flying in the sky.

We give you a flower

And wish you a great power!

Трэк 6. Гучыць вясёлая танцавальная музыка. Божыя кароўкі танцуюць і спяваюць.

Ladybugs:

Good evening, dear fly!

How are you?

Buzzy-Wuzzy Fly:

I’m fine!

And all the same to you!

Ladybugs:

Happy birthday, dear fly!

We wish you to fly high in the sky!

Buzzy-Wuzzy Fly:

Thank you very much!

Sit down, please!

Dear guests, try this food.

I’m happy, everything is so good!

(Усе сядзяць за сталом, пюць чай, ядуць салодкія прысмакі і абменьваюцца рэплікамі.)

Buzzy-Wuzzy Fly: Have you chosen anything, fleas?

Fleas: Yes, I’d like some cheese.

Buzzy-Wuzzy Fly: What would you like then?

Fleas: Give me, please, some jam!

Buzzy-Wuzzy Fly: How about the sweets, my dear bee?

Bee: No sweets, thanks. I’d like tea.

Buzzy-Wuzzy Fly: Can I put some sugar here?

Bee: Yes, 2 spoons, my dear!

Buzzy-Wuzzy Fly: My dear friends, would you like anything to eat?

Butterfly: Yes, I like beans!

Buzzy-Wuzzy Fly: How about anything to drink?

Butterfly: A cup of black coffee for me!

Ladybugs: What is this dish, my pretty fly?

Buzzy-Wuzzy Fly: It’s a tasty fruit for you to fly!

Ladybugs: Give it to me, I’ll be glad.

Ladybugs: No, I’ll better try this marmalade!

Buzzy-Wuzzy Fly: I try my best to do this party perfect! And I think my food will have an effect!

Трэк 7. Выхад Павука (гучыць трывожная, пагрозлівая мелодыя).

Spider:

I want to kill you, I’ve got a knife,

I need your blood, I need your life!

(Накідвае на Муху сетку.)

Buzzy-Wuzzy Busy Fly:

My dear guests, don’t leave me, please!

I pray you, help me, please!

Трэк 8. Зяўляецца Камар.

I’m Mosquito! I don’t afraid of Spider!

I like the Fly and I will fight her!

Трэк 9. Камар змагаецца з Павуком, перамагае і вызваляе Муху.

Усе насякомыя выходзяць.

Bee: You are the bravest!

Butterfly: You are the strongest!

Ladybug: The waiting of the hero was the longest!

Ladybug: Mosquito, you are a hero!

Усе разам: Mosquito, you are a hero!

Трэк 10. Усе спяваюць па матыве песні “Ничего на свете лучше нету” з мультфільма “Брэменскія музыканты”.

  1. There is nothing better.

There is nothing better than to travel.

Our joy is on the highest level.

We are happy that we are together.

Our love is travelling forever,

Our love is travelling forever,

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh!

  1. Our house is from trees and flowers

We and nature are like real brothers.

We are happy that we are together.

Our love is travelling forever,

Our love is travelling forever,

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh!

  1. It is fun to be so free and simple.

We like songs and like to sing for people.

We are happy that we are together.

Our love is travelling forever,

Our love is travelling forever,

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh!

Таццяна МАСЛОЎСКАЯ,
настаўніца англійскай мовы гімназіі Ляхавіч.