Аляксандр ЛУКАШЭНКА: “Наш народ выбірае незалежнасць, мір і партнёрства. Мы выбіраем Беларусь!”

- 10:52Інфармацыйная гадзіна

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падкрэслівае важнасць захавання незалежнасці краіны, падтрымання міру і развіцця партнёрства з іншымі дзяржавамі. Аб гэтым ён заявіў 2 ліпеня, выступаючы на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню Незалежнасці.

“За сваю незалежнасць мы пераплацілі ўжо, таму бу­дзем рабіць усё магчымае, каб не толькі захаваць мір на сваёй зямлі, але і перасцерагчы жыхароў планеты ад паўтарэння страшных урокаў гісторыі. Усведамляючы сябе неад’емнай часткай Еўропы і постсавецкай прасторы, мы працягваем руку дружбы і супрацоўніцтва ўсім”, — заявіў кіраўнік дзяр­жавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь не бу­дзе выбіраць паміж Захадам і Усходам: “Наш народ выбірае незалежнасць, мір і партнёрства. Мы выбіраем Беларусь!”

Аб сімвале свабоднага і мірнага жыцця

Паводле слоў прэзідэнта, Дзень Незалежнасці — гэта сімвал свабоднага і мірнага жыцця. “Беларусы былі адзіныя ў сваім выбары і разам больш як два дзясяткі гадоў назад вызначылі 3 ліпеня — дату вызвалення горада-героя Мінска — галоўным дзяржаўным святам, — сказаў ён. — У гады Вялікай Айчыннай вайны, у далёкім 44-м, бітва за сталіцу нашай Радзімы стала вырашальнай у лёсе народа, няпро­стым на працягу многіх стагоддзяў яго існавання”.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што продкі сучасных жыхароў Беларусі заўсёды стараліся жыць у дружбе з суседзямі і ніколі не імкнуліся здабыць чужое, аднак тэрыторыя краіны стагоддзямі станавілася арэнай ваенных дзеянняў.

Аб уроках гісторыі

“У жыцці розных пакаленняў ёсць яркія і натхняльныя прыклады. Ёсць і такія, якія цяжка зразумець і вельмі складана растлумачыць. Але, бясспрэчна, нельга забыць. Гэта – наша мінулае, да ўрокаў якога трэба вяртацца, каб не страціць будучыню, асабліва калі гэтае мінулае стала для нас сумным вопытам. І абавязкова, калі яно гераічнае”, — сказаў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што важна не сказіць, захаваць для нашчадкаў кожны факт і дэталь — усё, што стала ўвасабленнем духоўнай сілы народа, моц і характар якога праяўляліся менавіта ў моманты самых нязносных выпрабаванняў. “Таму, звяртаючыся да стагоддзяў мінулых, успамінаем, якім доўгім і цяжкім быў шлях да набыцця нацыянальнай дзяржаўнасці, як няпроста беларусам было зберагчы сваю этнічную самабытнасць. Але нашы продкі змаглі, і гэта стала першым крокам да незалежнасці”, — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Аб нацыянальным гонары

“Тут, на нашай зямлі, з’явілася першае перадавое сярэдневяковае права, якое лягло ў аснову Канстытуцыі многіх дзяржаў, былі тут напісаны і надрукаваны першыя падручнікі і грунтоўныя навуковыя працы, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Нямала вядомых палітыкаў і дзяржаўных дзеячаў, вое­начальнікаў і вучоных — гэта нашы суайчыннікі. Дзясяткі нацыянальных герояў розных краін — выхадцы з Беларусі”.

“Усе гэтыя факты і людзі, якія праславілі нашу зямлю, даюць нам права ганарыцца сваім паходжаннем”, — падкрэсліў прэзідэнт.

Аб дзяржаўнасці

“Гісторыя дзяржаўнасці звязана з савецкім перыядам. Амаль стагоддзе назад з нараджэннем БССР Беларусь упершыню набыла законны палітычны і юрыдычны статус”, — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Ён, у прыватнасці, адзначыў, што ў краіны тады з’явілася дзяржаўная сімволіка, былі адкрыты вышэйшыя навучальныя ўстановы, мацней загучала родная мова. “На картах свету былі абазначаны першыя тэрытарыяльныя межы беларускай рэспублікі, якія ледзь не сцерлі з зямлі гітлераўскія акупанты”, — сказаў прэзідэнт.

Аб брацкіх вузах

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў гады Вялікай Айчыннай вайны не толькі самастойнасць або суверэнітэт дзяржавы, але і само права беларускага народа на існаванне было пастаўлена пад пагрозу. “Давайце без ілюзій глядзець на падзеі тых гадоў. Славяне былі асуджаны на знішчэнне, як і іншыя народы Савецкага Саюза. Менавіта таму плячо ў плячо яны змагаліся з фашызмам да апошняга дыхання. За сваю зямлю і свой род аддавалі жыццё. Просты і зразумелы ло­зунг “За Разіму” паднімаў з акопаў, вёў у бой мужчын, жанчын і нават дзяцей”, — адзначыў беларускі лідар.

Прэзідэнт заўважыў, што ўдалося не проста выжыць, але ў саюзе з іншымі народамі перамагчы, паказаць прыклад знішчальнай сілы адзінства і з’яднанасці нацый.

“Здзейснілі вялікі подзвіг і прадаўжалі яго здзяйсняць у цяжкі пасляваенны перыяд. Беларусь паднімалі з руін і попелу людзі з самых розных куткоў Савецкага Саюза, якія прыехалі да нас жыць і працаваць. Многія з іх стварылі тут сем’і, пабудавалі дамы, набылі другую Радзіму. Ураслі ў гэтую зямлю каранямі новага радавога дрэва пасляваеннага пакалення. Усё гэта звязала сапраўды кроўнымі вузамі наш народ з народамі СССР. Менавіта таму словазлучэнне “брацкія народы” для беларусаў — не пусты гук. Гэта славянскае адзінства ніколі і нікому не ўдасца разарваць і перамагчы!” — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аб генетычным кодзе і духоўным патэнцыяле

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, у гераічным мінулым дзядоў і прадзедаў праявіліся воля, мужнасць, сме­ласць і сапраўдны патрыятызм беларускага народа. “Памятаючы, чые мы наследнікі, — ведаем, хто мы. Разумеем, якія сілы і магчымасці закладзены ў наш генетычны код. Усведамляем, што захаваць беларускую зямлю прыгожай і свабоднай — гэта святы абавязак перад пакаленнямі, якія падарылі нам мір і свабоду, галоўнае абавязацельства перад дзецьмі і ўнукамі”, — заявіў прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы перакананы, што ўнутраны духоўны патэнцыял народа Беларусі велізарны, ён дапамог беларусам і ў сучаснай гісторыі, калі без войнаў і кровапраліццяў была створана незалежная дзяржава, нягледзячы на цяжкія наступствы апошняга пераломнага перыяду.

“Мы паднялі эканоміку пасля перабудовачнага заняпаду, прайшлі выпрабаванні сусветнымі крызісамі, загартаваліся і пераканаліся ў правільным выбары галоўных прынцыпаў беларускай дзяржавы — сумленнасці, справядлівасці, роўнасці правоў і магчымасцей. Наша гісторыя яшчэ раз пацвердзіла, што пераможцы былымі не бываюць. Трэба толькі памятаць пра гэта і верыць у сябе. Наша незалежнасць — перш за ўсё ў свядомасці кожнага”, — падкрэсліў беларускі лідар.

Аб адзінстве

Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь сёння — гэта ўсе тыя, хто ствараў сучасную гісторыю краіны, нарадзіўся і вырас у маладой дзяржаве, усе, хто за гады незалежнасці ўмацаваўся ва ўспрыманні сябе як народа, які самастойна вызначае свой шлях развіцця.

“Народа, які заўсёды жыў у міжнацыянальнай і міжканфесійнай згодзе. Не проста захаваў самабытнасць, гісторыю і культуру продкаў, але і сфарміраваўся як этнас, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Куды б ні цягнуліся нашы радавыя карані, якую б веру ні прызнавалі, мы — дзеці беларускай зямлі. Мы можам па-рознаму ацэньваць вопыт мінулага, але глядзім у адным напрамку, разам ствараючы сваю будучыню”.

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што гэтае адзінства гарантуе сёння бяспеку, застаецца вырашальным аргументам супраць любога ўмяшання ва ўнутраны лад жыцця краіны. “І пакуль мы разам, мы з’яўляемся сапраўднымі гаспадарамі сваёй зямлі. Менавіта гаспадарамі, а не спадарамі”, — заўважыў ён.

Аб становішчы Беларусі ў свеце

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Беларусь за чвэрц­ь стагоддзя карэнным чынам змяніла сваё становішча ў свеце: “Сёння наш голас упэўнена гучыць на міжнародных пляцоўках, наша краіна стала правадніком бяспекі і стабільнасці ў цэнтры Еўропы”.

Аляксандр Лукашэнка таксама падкрэсліў, што Беларусь не развязала ніводнага ўзброенага інцыдэнту, не справакавала якога-небудзь міжнароднага супрацьстаяння. “І ў гэтым наша палітыка застанецца нязменнай”, — сказаў ён.

Аб галоўнай мэце

“Беларусь — дзяржава для народа. Усё, што мы стварылі, ствараем і будзе ажыццяўляць, служыць выключна гэтай мэце”, — заявіў беларускі лідар.

Прэзідэнт адзначыў і шэраг дасягненняў. Напрыклад, забяспечыўшы харчовую бяспеку, Беларусь стала ў адзін рад з сусветнымі экспарцёрамі сельгаспрадукцыі. Удалося захаваць флагманы беларускай прамысловасці і ства­рыць новыя, дзякуючы чаму айчынную тэхніку можна ўбачыць у любой кропцы зямнога шара.

“Будуем АЭС, забяспечваючы энергетычную бяспеку краіны. Блізка падышлі да лічбавай трансфармацыі эканомікі, разумеючы, што ў сучасным свеце інакш немагчыма”, — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Аб выкліках і пагрозах

Вырашаючы задачы ў галіне эканамічнай бяспекі, нельга ігнараваць новыя выклікі і пагрозы трэцяга тысячагоддзя, лічыць Аляксандр Лукашэнка.

“Нам трэба яшчэ шмат зрабіць у сферы абароны свайго інфармацыйнага поля. Гэта адна з найважнейшых умоў унутранай стабільнасці, а значыць, і незалежнасці, — сказаў ён. — Свет без межаў, але і часам без маральных прынцыпаў шмат у чым фарміруюць сёння папулярныя крыніцы навін — інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, месэнджары і іншае. Людзі, якія заблукалі ў сусветнай павуціне, якія дазволілі маніпуляваць сваёй свядомасцю, перастаюць быць свабоднымі”.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, на прыкладах асобных краін можна ўбачыць, як дэмантаж дзяржаў пачынаецца з хаосу ў галовах грамадзян, з ігнаравання закона, з адмовы ад агульначалавечых норм жыцця. “Сфабрыкаваныя навіны, ілжывыя арыенціры сталі галоўнай і дзейснай зброяй сучаснасці. Пры яе дапамозе знешнія ігракі ваююць чужымі розумамі і ўзрываюць грамадства знутры. Што мы гатовы су­працьпаставіць гэтаму? У першую чаргу свае каштоўнасці, сваю праўду, гісторыю свайго народа, вопыт і мудрасць, якія мы набылі ў час развіцця і станаўлення беларускай дзяржаўнасці”, — заявіў прэзідэнт.