Мелодыя англійскай мовы

- 12:10Метадычная скарбонка

Музыка суправаджае нас усюды, і мы часам міжволі запамінаем словы песень, іншы раз нават тых, што нам не падабаюцца. Даўно не сакрэт, што камбінацыя музыкі і лірыкі з’яўляецца адным з найбольш эфектыўных спосабаў уздзеяння на пачуццёвы і эмацыянальны стан чалавека. А чаму б не памножыць сілу мелодыі англійскай мовы з дапамогай музыкі?!

Для большасці людзей англійская мова — гэта ўсяго толькі спосаб перадачы інфармацыі, але ёсць і іншая англійская — музычная. Існуе ідэя моўнай меладычнасці. Англійская мова ўвахо­дзіць у рэйтынг самых меладычных моў свету. Мелодыя англійскай мовы складаецца з асаблівасцей гучання слоў, многія з якіх амаль аднолькавыя і адрозніваюцца толькі працягласцю галосных ці памякчальных зычных у канчатку.  Галоўнае ж ня­суць інтанацыі, размяшчэнне слоў у сказах і іх значэнне. Усё гэта складае ўнікальны рытм англійскай мовы, на якой і нараджаецца музыка.

Улічваючы ўсё гэта, ідэя заключаецца ў тым, каб скласці ўсе кампаненты ў адно цэлае. Музыка, тэкст песні і мелодыя англійскай мовы — гэта і ёсць ключы да поспеху. Музыка памяншае трывогу і пачуццё няёмкасці, так уласцівае падлеткам. А вывучэнне новых слоў і граматычных структур праз песню больш займальнае, чым выкананне практыкаванняў з падручніка.

Песня на англійскай мове здольна абагаціць матэрыял, які адпрацоўваецца, і садзейнічаць яго запамінанню, асабліва калі яна спадабалася навучэнцам. І, што немалаважна, дапамагае адпрацоўцы інтанацыі і рытму маўлення, знаёмству з шырокім дыяпазонам акцэнтаў і нацыянальных варыянтаў англійскай мовы. Такія актыўныя метады навучання дазваляюць праводзіць непадобныя ўрокі, да­юць магчымасць дзецям адчуць, што яны не толькі даведаліся пра штосьці новае, але і добра правялі час. Гэта выдатны шанс стаць бліжэй да навучэнцаў і лепш зразумець іх патрэбы ў вывучэнні мовы.

Бонусы пры вывучэнні мовы з дапамогай песень вялікія.

Павялічваецца слоўнікавы запас. Лексіка музычных твораў надзвычай разнастайная, пачынаючы ад тэкстаў сучасных поп-выканаўцаў да кампазіцый, што сталі класікай. Дзякуючы рыфмаваным радкам, тэкст песні і словы з яе запомняцца значна лягчэй.

Вывучаюцца ідыёмы. Частае выкарыстанне ідыём у тэкстах некаторых музычных груп прыводзіць да неабходнасці недаслоўнага перакладу.

Паляпшаецца разуменне англійскай мовы на слых. Праслухоўваючы любы матэрыял на англійскай мове, мы працуем над аўдзіраваннем. Песні не выключэнне: любімыя хіты дапамогуць прывыкнуць да гучання англійскага маўлення.

Удасканальваецца вымаўленне. Слухаючы добрае вымаўленне, мы міжволі яго капіруем. А калі маўленне выканаўцы прыемна нашаму слыху, паўтараючы за ім тэкст песні, можна крыху палепшыць і ўласнае вымаўленне.

 Адбываецца ўскоснае знаёмства з замежнай культурай. Музычныя творы адлюстроўваюць культуру, менталітэт і настрой людзей, а таксама падзеі, што адбываюцца ў краіне.

Прасцей засвойваюцца граматычныя структуры.

Аднак перш чым брацца за такі спосаб работы, неабходна разумець, што гэта не простае праслухоўванне кампазіцый на англійскай мове. Каб атрымаць карысць, давядзецца папрацаваць з песняй.

Кожнае дзіця індывідуальнае і ўспрымае тыя ці іншыя прыёмы  па-рознаму. Аднак, аналізуючы розныя аспекты тэхнік успрымання, мне ўдалося скласці
адзін з найбольш дзейсных прыёмаў работы з песняй. Гэты прыём мае некалькіх этапаў:

1. Выбар песні. Тут можа быць некалькі крытэрыяў адбору. Адзін з самых важных — песня павінна падабацца, бо яе давядзецца слухаць некалькі разоў запар. Лепш выбіраць кампазіцыю, якую выконваюць у павольным ці сярэднім тэмпе, для больш дакладнага ўспрымання слоў. Немалаважна сур’ёзна падысці да выбару выканаўцы. Часта аўтар песні можа мяняць інтанацыю ці нават вымаўленне таго ці іншага слова для жаданай рыфмы. Таксама праблемай для разумення можа стаць акцэнт выканаўцы. Самым аптымальным выканаўцам уяўляецца карэнны носьбіт англійскай мовы.

2. Першае праслухоўванне. Неабходна праслухаць кампазіцыю, стараюся зразумець магчымы максімум слоў. Пры гэтым трэба ўслухоўвацца не толькі ў тэкст, але і ў інтанацыі выканаўцы — гэта таксама дапаможа ўлавіць сэнс песні.

3. Візуалізацыя песні. Паўторна слухаем песню і адначасова чытаем тэкст, пры гэтым стараемся разабраць у маўленні выканаўцы кожнае слова. Магчыма праслухоўванне некалькі разоў, асабліва самых неразборлівых урыўкаў.

4. Вызначэнне незнаёмых слоў і выразаў. Патрабуецца запісаць усе незнаёмыя словы і выразы для далейшага вывучэння. Вызначыць іх значэнне.

5. Праслухоўванне песні без тэксту. Слухаем песню яшчэ раз і, не падглядаючы ў тэкст, стараемся разабраць на слых кожнае слова выканаўцы і ўспомніць, што значаць новыя словы і фразы. На гэтым этапе тэкст павінен быць успрыняты цалкам.

Нягледзячы на велізарныя перавагі, якія нам дае такі метад вывучэння англійскай мовы, нельга не назваць тры вельмі важныя аспекты.

Неабходна вельмі сур’ёзна  аднесціся да выбару песні. У некаторых песнях могуць сустракацца няправільныя граматычныя структуры. Ёсць прыклады песень з няправільнай граматыкай, выкарыстанне якіх непажадана.

Яшчэ адна асаблівасць англійскіх сучасных песень — гэта выкарыстанне слэнгавых выразаў. Пры падборы песень для работы неабходна правяраць новыя словы на прыналежнасць іх да слэнгу і на адпаведнае іх выкарыстанне.

І апошні важны момант, які траба ўлічваць пры падборы песні, — гэта вымаўленне выканаўцы. Прыкладаў няправільнага вымаўлення даволі шмат, і часта выканаўцы гэта робяць наўмысна, імкнучыся злавіць рыфму або выказаць сваю глыбокую творчую задуму. Для работы над удасканаленнем фанетыкі выбіраць у прыклад для пераймання трэба носьбіта мовы з правільным вымаўленнем.

Методыка работы з песнямі на ўроках англійскай мовы надзвычай паспяховая. Прадстаўляю вашай увазе лексіка-граматычныя заданні да некалькіх песень.

Elton John

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Упражнения

1. Соедините слова и фразы слева с их значениями в правой части:

lightning                                        просыпаться, будить

to wake (up)                                  казаться

to seem                                           обсудить (подробно), дискутировать

to get                                              молния

sad                                                  следует делать ч.-л.

to strike                                           заботиться, беспокоиться, волноваться

to talk over                                     грустный, печальный

to have got do (to have to do)     становиться

to care (of)                                      быть услышанным

to be heard                                    ударять(ся), наносить удар, бить

2. Выберите правильное слово:

a) Usually small children are afraid of… (word, lightning, sorry).

b) I think we should…  this problem (wake up, strike, talk over).

c) Big Ben…  every 15 minutes (strike, gets, seems).

d) Jack wanted… , so he cried as loudly as he could (to be heard, to be woken up, to be cared for).

e) Nobody remembered about his birthday and that’s why he was very… (hard, sad, absurd).

3. Перестройте предложения, используя структуру “It seems to…” (обращайте внимание на временную форму глагола):

Ex. I think that Mrs. Boldy is very sad. — It seems to me that Mrs. Boldy is very sad.

a) Marry thinks that this situation is absurd.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) My children suppose that the weather will be fine for our picnic.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) I thought it was all over.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d)You believe that it is possible to make me love you!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) We thought that  you were not there.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках:

a) Why have you got to wake up early? (to live far from my office).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) What have I got to do to make you love me? (to be an honest man).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) What have we got to talk over? (this absurd situation).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) How long has she got to care for old mother? (untill the women is fine).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Why has Robert got to go to the hospital? (an unknown man struck him on the chin).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Переведите следующие предложения на английский язык:

а) Мне кажется, что молния очень опасна.

b) Когда мистер Браун проснулся, он увидел, что его сын был очень печальным.

с) Он взял палку и ударил бедное животное.

d) Становится темно и холодно, пойдем домой.

e) Вам следует заботиться о своих детях.

Celine Dion

A New Day Has Come

Упражнения

1. Соедините линиями слова с их значениями:

to wait for                       сквозь, через

miracle                            слабость

to hold on                       сила

through                           ждать

to blind                            держаться, не сдаваться

to fill                                чудо

weakness                        наполнять, заполнять

strength                          ослеплять

2. Найдите в песне синонимы данных слов:

а) to expect — …           b) ache — …

c) don’t give up — …     d) to destroy — …

e) power — …                 f) prodigy, wonder — …

3. Переведите следующие предложения на английский язык:

а) Пусть дождь смоет эти слeзы.

b) Я верю, что наступит новый день.

c) Она знала, что преодолеет всe это.

d) Я не собираюсь сидеть и ждать чуда.

e) Я думал, что ты скажешь ей правду, почему ты это не сделал?

f) Она видела свет в небе и не верила, что будет дождь.

4. Вставьте необходимые предлоги:

a) Are  you still waiting… (on, for, -)me?

b) The rain washed… (out,  -,  away) the dust?

c) The blow shattered… (of,  -,  on) the building.

d) The sun is blinding… (at , on,  -) me.

e) I have never been touched… (-, by, of) anyone.

Ірына ЧАСЛАЎСКАЯ,
настаўніца англійскай мовы дзіцячага сада — сярэдняй школы № 42 Магілёва.