Настаўніца СШ № 7 Ваўкавыска Ксенія Арцюх — пра ўдзел у конкурсе і матывацыю да вывучэння англійскай мовы ў дзяцей

- 13:14Учитель года

“Маладая і энергічная, актыўная і мэтанакіраваная, паспяховая і крэатыўная”, — так характарызуюць калегі, навучэнцы і іх бацькі настаўніцу англійскай мовы сярэдняй школы № 7 Ваўкавыска пераможцу абласнога этапу конкурсу “Настаўнік года” ў намінацыі “Замежныя мовы” Ксенію Арцюх. Пра ўдзел у конкурсе, любімую работу, матывацыю да вывучэння англійскай мовы ў дзяцей карэспандэнт “Настаўніцкай газеты” пагутарыла з педагогам.

— Доўга не магла ўявіць, кім хачу ­стаць у будучыні, якая спецыяльнасць прыцягвае, чаго мне наогул хочацца дасягнуць у гэтым жыцці, — расказвае настаўніца. — Але мама Галіна Віктараўна, якая працуе настаўніцай пачатковых класаў, прывіла мне цікавасць да педагогікі, якую я палюбіла ўсім сэрцам. Пасля заканчэння школы паступіла ў Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт, з 2015 года працую ў 7-й школе Ваўкавыска і ні разу не засумнявалася ў сваім прафе­сійным выбары. Мой жыццёвы дэвіз — “Маленькімі крокамі мы дася­гаем вялікіх вынікаў!”.

Я ўдзячна лёсу, што звязаў мяне з гэтай работай. Лічу, што трапіла ў самы згуртаваны і дружны калектыў. Мне падабаецца наша школа. І калі ўзнікаюць нейкія цяжкасці, старэйшыя калегі дапамагаюць і падтрымліваюць, дзеляцца сваімі ведамі і даюць каштоўныя парады.

— Ксенія Георгіеўна, а што прыцягвае ў рабоце са школьнікамі? Якімі прынцыпамі вы кіруецеся ў сваёй дзейнасці?

— Чалавек, які ву­чыць і дае веды, знаходзіцца ў пастаянным узаемадзеянні з дзецьмі. Мне падабаецца адкрываць для навучэнцаў нешта новае і карыснае. Таму галоўнымі прынцыпамі лічу: “умей зацікавіць” і “ўмей сам быць цікавым для вучняў”. А для гэтага проста неабходна пастаянна самаўдасканальвацца, імк­нуцца быць у курсе ўсяго новага, бо работа з падрастаючым пакаленнем для педагога — сур’ёзная адказнасць. Вучу сваіх выхаванцаў не баяцца памыляцца, умець і хацець выказ­ваць сваё меркаванне, дзяліцца пера­жываннямі, гэта зна­чыць, быць адкрытымі для ўзаемадзеяння з навакольнымі людзьмі.

— Як павышаеце цікавасць у дзяцей да вывучэння мовы?

— Вывучэнне замежнай мовы — складаны і карпат­лівы шлях. Тут важна не спужаць, а кожны дзень нага ў нагу разам з навучэнцамі яго праходзіць. У маёй скарбонцы дастатковая колькасць сертыфікатаў з пройдзеных курсаў павышэння кваліфікацыі, розных се­мінараў. Мы не стаім на месцы, разам з калегамі распрацоўваем розныя вучэбныя дапаможнікі, трэнажоры для падрыхтоўкі да алімпіяд. Разам з навучэнцамі расту і я. Вядома, за гады работы ў мяне сфарміраваліся свае прыёмы і метады навучання.

На ўроках актыўна выкарыс­тоўваюцца нагляднасць, вучэбныя відэама­тэрыялы. На павышэнне ўважлівасці і ўспрымальнасці школьнікаў накіраваны гульнявыя формы работы, інтэрактыўныя метады навучання, якія дазваля­юць уцягнуць усіх навучэн­цаў у працэс пазнання, прадастаўляюць магчымасць практыкаваць на вучэбных занятках навыкі супрацоў­ніцтва, міжасобасных зносін. На актыўнасць і самастойнасць мыслення навучэнцаў накіраваны стварэнне праблемных сітуацый, арганізацыя даследчай работы, праектная дзейнасць. Стварэнню спрыяльнага псіхалагічнага клімату на ўроках садзейнічае гумар.

Ксенія Арцюх пастаянна ўдасканальвае сваё педагагічнае майстэрства, развіваецца прафесійна. У яе скарбонцы вялікая колькасць сертыфікатаў па выніках курсаў павышэння кваліфікацыі, анлайн-семінараў, курсаў на платформе Maximus і іншых адукацыйных праграм. А вучні настаўніцы з’яўляюцца пераможцамі і прызёрамі раённых і абласных алімпіяд па замежнай мове, TED-канферэнцый.

— Назавіце некалькі прыёмаў, якія вы лічыце найбольш эфектыўнымі і выкарыстоўваеце ў сваёй рабоце.

— Падчас падрыхтоўкі да конкурсу педагагічнага майстэрства “Настаўнік года” вывучыла шмат сучасных методык, тэхналогій. Усе яны вельмі цікавыя, але прадукцыйнымі для сваіх урокаў як настаўніца англійскай мовы лічу прыёмы візуалізацыі. Інтэлект-карты, скетчынг, скрайбінг, лэпбук дапамагаюць сістэматызаваць моўны матэрыял, крытычна ўспрымаць інфармацыю, развіваць спантанную гаворку. Да таго ж мы маем справу з пакаленнем візуалаў, таму гэтыя прыёмы дапамагаюць задзейнічаць усе спосабы ўспрымання вучэбнага матэрыялу.

Сёння як ніколі актуаль­на пытанне стварэння графічных прэзентацый, якія дазваляюць вучням успрымаць і засвойваць інфармацыю больш эфектыўна. З мэтай удасканалення навыкаў маўлення ў 6 класе па тэме “Мой дзень” была складзена скрайбінг-прэзентацыя, дзе навучэнцы адлюстравалі свой дзень. Вынікам іх дзейнасці стала вуснае выказванне па гэтым пытанні, што садзейнічала актывізацыі лексічных навыкаў. Маўленчыя клішэ дапамагалі правільна фармуляваць выказванні, што рабіла выступленне лагічным і завершаным. Прыём “Лэпбукінг” можа быць індывідуальным або групавым, калектыўным. Акрамя гэтага, лэпбук можа быць прадуктам праектнай дзейнасці або дапаможнікам для стварэння праекта. На этапе актывізацыі навыкаў маўлення ў 5 класе па тэме “Святы” навучэнцы стваралі свой лэпбук, у якім была сабрана інфармацыя пра брытанскія святы і традыцыі. Гэта дазволіла ства­рыць умовы для ўжывання лексічнага матэрыялу ў вусным маўленні. Такі лэпбук навучэнцы могуць выкарыстоўваць на наступных уроках англійскай мовы пры маналагічным выказванні.

— На ваш погляд, у чым перадумова паспяховага ўрока?

— У маім выпадку гэта калі дзеці гавораць на англійскай мове. Бо найбольшае задавальненне настаўніку дае пісьменная, багатая гаворка на замежнай мове.

Для мяне паспяховы ўрок — гэта… Урок, які цікавы вучням. Урок, на якім яны атрымліваюць задавальненне ад заняткаў, ад­чува­юць радасныя эмоцыі. Урок, дзе яны ўсведамляюць неабходнасць атрыманых ведаў. Урок, які выхоўвае паважлівае стаўленне не толькі да англійскай мовы, але і да свайго класа, школы, горада, краіны.

— Ксенія Георгіеўна, вы сталі пераможцай абласнога этапу конкурсу “Настаўнік года”. Якія выпрабаванні здаліся найбольш складанымі? Ці атрымаўся ўрок?

— Удзел у конкурсе даў магчымасць раскрыць сябе ў сферы выкладання, паверыць у свае сілы. Конкурс — выдатная пляцоўка для абмену вопытам, магчымасць прадэманстра­ваць свае педагагічныя навыкі. “Настаўнік года” — гэта рух, рух наперад у напрамку прафесійнага росту. Гэта свайго роду педагагічная майстэрня. Любы конкурс — гэта не толькі яркія ўражанні, але і каласальная работа. Работа каманды аднадумцаў, улюбёных у сваю прафесію. Асаблівыя словы падзякі — маёй камандзе: Тамары Сяргееўне Толсцік, Алене Аляксандраўне Дубанос, Алене Пятроўне Кароль, Наталлі Феліксаўне Бісюковай, бо за кожным удзельнікам стаіць цэлы калектыў адна­думцаў, любыя праблемы і важныя задачы вырашаюцца разам.

Усе этапы конкурсу па­трабу­юць велізарнай пад­рыхтоўкі. Урокі былі ў 5 і 10 класах. Гэта быў выдатны шанс паказаць эфектыўныя прыёмы навучання, якія я прымяняю ў сваёй дзейнасці. Дарэчы, я прадстаў­ляла вопыт па тэме “Выкарыстанне прыёмаў візуалізацыі вучэбнага матэрыялу на ўроках замежнай мовы з мэтай развіцця пазнавальнай актыўнасці навучэнцаў”. Урокі ў незнаёмых класах прайшлі добра, хоць і хвалююча. Я атрымала эмацыянальны водгук, станоўчую зваротную сувязь і словы падзякі. Упэўнена, што напера­дзе ў мяне шмат новых адкрыццяў, ідэй, здзяйсненняў, сустрэч з цікавымі людзьмі.

— Падзяліцеся, калі ласка, сваімі планамі на будучыню.

— Усе мае планы звязаны з работай у школе. Бачу побач з сабой сваіх вучняў, калег. Прымаць удзел у конкурсе педагагічнага майстэрства “Настаў­нік года” вельмі ганарова, але ў той жа час і адказна, а быць першай — адказна ўдвая. У найбліжэйшых планах — удасканальваць свае веды па англійскай мове, методыцы выкладання. І, вядома ж, прыняць удзел у рэс­публіканскім этапе конкурсу. Паспрабую выступіць годна, бо мае вынікі — гэта вынікі маёй школы і метадычнага кабінета.

Наталля КАЛЯДЗІЧ
Фота аўтара