Духоўна­-маральнае выхаванне ў ліку вядучых напрамкаў дзейнасці 12­-й сярэдняй школы Светлагорска

- 14:08Гомельская область, Духовность и патриотизм, Индекс успеха, Образование

Духоўна­-маральнае выхаванне стала адным з вядучых напрамкаў дзейнасці 12­-й сярэдняй школы Светлагорска.

З даўніх часоў на плошчах і вуліцах гарадоў і сёл Беларусі прахо­дзілі традыцыйныя паказы батлейкі. Гэта народны лялечны тэатр, гісторыя якога на тэрыторыі Беларусі налічвае больш за 5 стагоддзяў. Узнікненне тэатра і яго наз­ва цесна звязаны з каляднымі святамі. Наз­ва паходзіць ад слова “бэтлеем” — так у Беларусі называюць Віфлеем, дзе нарадзіўся Ісус Хрыстос. Традыцыйна сюжэты беларускай батлейкі былі заснаваны на біблейскіх гісторыях.

Батлейка — важная частка нацыянальнай культуры і традыцый, яна далучае да духоўна-маральных каштоўнасцей народа. Сюжэты аб барацьбе дабра са злом і сёння не страчваюць актуальнасці, прыцягваючы мноства гледачоў, асабліва дзяцей.

Традыцыя батлеечных паказаў актыўна адраджаецца. У нашай школе гэтую традыцыю працягвае бібліятэкар і кіраўнік школьнага пакоя-музея “Беларуская хатка” Алена Дзмітрыеўна Паўлю­кова.

Да падрыхтоўкі першага спектакля падышлі з усёй адказнасцю. У старых падшыўках праваслаўных газет “Царкоўнае слова” і “Нядзельная школа”, у інтэрнэце знайшлі апісанні батлеечных паказаў. З розных фрагментаў склалі сцэнарый першага спектакля “Цар Ірад, або Калядная драма”, адаптаваны для дзіцячай аўдыторыі. Гледачы здзяйснялі незвычайнае падарожжа ў гісторыю нараджэння сына Божага, знаёміліся з біблейскімі падзеямі, суперажывалі драматычным паваротам каляднай містэрыі. Сярод гледачоў быў і ганаровы госць — настаяцель храма святых апосталаў Пятра і Паўла айцец Ула­­­дзімір.

Гэтая пастаноўка стала рэканструкцыяй старажытных батлеечных паказаў у Парычах. З дапамогай бацькоў былі ўзноўлены народныя беларускія касцюмы, што дазволіла гледачам паглыбіцца ў атмасферу старажытнага тэатральнага дзейс­тва.

Летась юныя акцёры падрыхтавалі і паказалі вучням малодшай школы інсцэніроўку казкі беларускага пісьменніка Сяргея Кавалёва “Хохлік і чароўная скрыпачка” — гісторыю дабра, любові і сяброўс­тва.

У 2023 годзе тэатр прыняў удзел у Рэс­публіканскім конкурсе юных экскурсаводаў музеяў устаноў адукацыі і быў узнагароджаны дыпломам ІІ ступені ў абласным туры. На конкурсе мы прадстаўлялі інсцэ­ніроўку беларускай народнай казкі “Не зыч ліха другому”.

Праз 3 гады творчай дзейнасці школьнага тэатра-батлейкі можна сцвяр­джаць, што знойдзена эфектыўная форма духоўна-маральнага выхавання дзяцей у духу народнай педагогікі і праваслаўных каштоўнасцей. Кожная лялечная пастаноўка — гэта захапляючы паказ, які абуджае ў душы маленькіх гледачоў міласэрнасць, суперажыванне, глыбіннае разуменне важнасці асобаснага і духоўнага росту, імкненне стаць лепшым. Наш тэатр карыстаецца ў дзяцей вялікім пос­пехам.

Батлейка дазваляе даносіць гледачам ідэі дабра і міру, наглядна, у вобразах, паказваць сюжэты з Бібліі, трансліраваць жыццёвую мудрасць праз сцэнкі з народнага жыцця, а таксама знаёміць з вуснай народнай творчасцю продкаў праз інсцэніроўку беларускіх народных казак і легенд.

Марына ТУШЫНСКАЯ,
дырэктар сярэдняй школы № 12 Светлагорска